Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Over Ansems Bouw

MET EEN GRONDIGE OPKNAPBEURT KAN EEN GEBOUW ER VAAK WEER JAREN TEGEN

Met een grondige opknapbeurt kan een gebouw er vaak weer jaren tegen. Of het nu gaat om één of meerdere woningen, een stal of een schoolgebouw: renoveren of verbouwen is een vak op zich. Ansems Bouw heeft het vakmanschap in huis voor de meest uiteenlopende bouw- verbouw- en renovatieprojecten. En ons personeel? Het zal zich bij u thuis als gast gedragen en zijn vakkennis aan u tonen

ONTWERP IS VEEL MEER DAN EEN SCHETS

ONTWERP

Het verzorgen van ontwerpschetsen van zowel woningbouw- als utiliteitsbouwprojecten. Hierbij kan gedacht worden aan kantoren en bedrijfsgebouwen.

TEKENWERK BESTEKFASE

Het uitwerken van ontwerpen tot bouwkundige bestektekeningen en technische bladen. In deze fase worden tevens constructieve berekeningen en -tekeningen gemaakt welke worden verwerkt in plattegronden, doorsneden en details. Het geheel wordt vervolgens als aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de afdeling bouwen & wonen van de gemeente via het omgevingsloket. Tekenwerk kan op verzoek cq. afhankelijk van overheidseisen worden aangevuld met o.a.

 • Verkennend bodemonderzoek
 • Geotechnisch grondonderzoek
 • Brandveiligheidadvies (Basis Document Brandveiligheid)
 • Bouwbesluit rapportages (EPC – ventilatie – daglicht)
 • Advisering elektra & werktuigbouwkundige installatie
 • Technische omschrijvingen
 • Gebruiksmeldingen, gebruiksvergunningen
 • Milieuvergunningen en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit
  V&G plannen (Veiligheid- en gezondheidsplannen)

CALCULATIE SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL

CALCULATIE

Calculatie speelt een belangrijke rol in de bouw. Een correcte calculatie zorgt ervoor dat u weet waar u aan toe bent. Daarom laat u dit over aan een expert. De medewerkers van Ansems Bouw weten waar ze het over hebben dankzij de jarenlange ervaring. Of het nu gaat om renovatie, een kleine uitbouw van uw woning, een compleet nieuw huis of om utiliteitsbouw: u bent bij ons aan het juiste adres voor het berekenen van uw bouwkosten.

WAAR BESTAAT EEN CALCULATIE UIT?

Een calculatie voor de bouw bestaat voornamelijk uit begrotingen, voorzien van opgevraagde offertes en prijsvergelijkingen en andere administratie. De specialisten van Ansems bouw leveren maatwerk voor uw bouwproject

WERKVOORBEREIDINGEN

Voor diverse aannemers verzorgen wij het complete traject van werkvoorbereiding.

Hierbij worden de werktekeningen van de architect en constructeur gecontroleerd naar aanleiding van de contractstukken. Dit voor de signalering van meer- en minderwerken.

De uitvoeringstekeningen worden gecontroleerd op diverse onderdelen op basis van standaard checklisten, welke met zorg zijn samengesteld voor de waarborging van kwaliteit van het werk. Na aanpassingen van de werktekeningen worden alle tekeningen verstrekt aan onderaannemers en leveranciers voor het maken van installatie en werkplaatstekeningen.

 • Vloerentekeningen
 • Borderel tekeningen (prefab betonnen onderdelen)
 • Prefab kapconstructies
 • Staaltekeningen
 • Kozijntekeningen
 • Traptekeningen
 • Natuursteentekeningen
 • Tekeningen riolering, waterleiding, gasleiding en ventilatie
 • Plafondtekeningen
 • Verwarmingstekeningen
 • Elektratekeningen
 • Lifttekeningen

CONTROLE EN AFSTEMMING

Deze tekeningen worden vervolgens gecontroleerd en op elkaar afgestemd.

Ook voor het controleren van deze onderdelen is door ons een checklist werkvoorbereiding ontwikkeld, alsmede een standaard draaiboek c.q. werkplan ten behoeve van de algehele werkvoorbereiding. Om het tijdspad goed te kunnen bewaken wordt er in overleg met de projectleider van het project (aannemer) een overall-planning opgesteld, waarbij alle disciplines en relaties worden aangegeven. In de planning wordt onwerkbaar weer geprognosticeerd om het werkelijke opleveringstijdstip vast te stellen. Tijdens de uitvoering worden er diverse overleg- en/of vergadermomenten ingepland om met opdrachtgevers / onderaannemers de kwaliteit, financiën & tijd te bewaken c.q. te bespreken. Afwijkingen en wensen worden hierin besproken en vastgelegd.